Terjemahan

Untuk menampilkan Al-Quran, sila MUATTURUN plugin font berikut, EXTRACT fail .zip yang dimuat turun, INSTALL font menggunakan file Font Setup.exe. Tekan FINISH

IDLIBRARY FONT PLUGIN